Ensiklopedia Adab Islam_07-01-2017_Adab Kepada Allah Sesi 2