Ensiklopedia Adab islam_20170128_Adab Kepada Allah Tawakkal Dan Tawadu'